Projectleider

Als projectleider speel je een cruciale rol in het coördineren van bewonerscommunicatie en -begeleiding tijdens verduurzamingsprojecten voor bestaande woningen. Je bent verantwoordelijk voor alle bewoner gerelateerde aspecten: van het creëren van draagvlak voor verduurzaming, tot het begeleiden van bewoners tijdens werkzaamheden en het aanzetten tot gedragsverandering na de renovatie. Je houdt het overzicht, bent communicatief sterk en zorgt ervoor dat het project draait. Dat betekent niet alleen denken, maar ook daadwerkelijk doen.