Uitdaging & Aanpak >

Uitdaging

HET VOORDEEL VAN DE BESTEN, ... Kort gezegd geeft een hogere score van een bedrijf op de CO²-prestatieladder een hogere kans op het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Kortom, ‘duurzaamheid loont’. Wat Twinstone betreft een interessante ontwikkeling, waar ook de ruimte in mededinging wordt opgezocht.

Aanpak

TROTS OP EEN HOGE SCORE, ... VolkerRail heeft Twinstone ingeschakeld voor de begeleiding van een hoge score op de CO² prestatieladder. De waarde en daarmee de prioriteit van een hoge score voor VolkerRail is verder uitgediept en naar voren gebracht. Aansluitend is met veel inzet aan de slag gegaan. In een kort tijdsbestek zijn VolkerRail en Twinstone er samen in geslaagd een hoge score voor VolkerRail te realiseren. Daarbij is gewerkt aan de verschillende facetten van de CO² prestatieladder en is deels een vernieuwende invulling geven.

CO2 prestatieladder; VolkerRail Producten:

  • Strategie
  • Projectbegeleiding
  • Communicatie
  • Conceptontwikkeling
  • Business Case ontwikkeling