Uitdaging & Aanpak >

Uitdaging

DE MEESTE IMPACT, DE HOOGSTE EISEN, ... Vraag van de gemeente Rotterdam naar: meer bezoekers, meer omzet, meer positie. Makkelijke vraagstelling, die vraagt om een heel wat meer complexe analyse, strategie en aanpak. Zo'n 'verbeter-uitdaging', past bij het 'anders denken, anders doen' van Twinstone en gaan we graag aan ... Extra motivatie voor werk in de stedelijke omgeving is dat juist in de stedelijke omgeving met verandering & verbetering de grootste impact kan worden bereikt. Dat is nu al zo en dat zal met verdere verstedelijking nog versterken.

Aanpak

DE STRATEGISCHE WAARDE VAN EEN STADSIDENTITEIT, ... Wat is het waard om 'the City', 'Silicon Valley', 'Smart City' te zijn? Wat roept het op? Wat brengt het op gang? In onze visie is de 'Most Sustainable City' een waardevolle identiteit; voor zowel bedrijfsleven, bezoekers als bewoners. Een sterke lijn om langs te ontwikkelen, bijv op het gebied van innovatie. Maar dan alleen als die claim dagelijks wordt waargemaakt én constant doorgroeit. Vanuit deze visie bracht Twinstone een Plan van Aanpak. Met de eerste 9 componenten om de claim in te vullen, met een PartnerGroup om dat waar te maken en met onderbouwing van de waardepotentie. Aan de slag met CityMarketing? Bel ons voor een uitdaging.

CityMarketing - Rotterdam Producten:

  • Onderzoek
  • Waardeanalyse
  • Strategisch advies
  • Conceptontwikkeling
  • Plan van Aanpak
  • Partnerontwikkeling
  • Business engineering