Uitdaging & Aanpak >

Uitdaging

TO BE OR NOT TE BE, ... Volgens de burgemeester van Lyon zijn er maar 2 soorten steden: steden met BikeShare en steden die BikeShare willen hebben ... BikeShare als nieuwe, ‘last mile vervoersmodaliteit' spreekt aan. De voordelen van meer fietskilometers in de drukke stad zijn legio; Mobiliteit en CityMarketing, maar ook: duurzaam, gezondheid, sociaal & werk, kennis & educatie. In bijna alle steden draait BikeShare voor een belangrijk deel op overheidssteun, is dat gewenst? Is dat nodig? Twinstone werkte uit of BikeShare in Rotterdam als een zelfstandige business case kan draaien.

Aanpak

VERBETERKANSEN BIKESHARE BUSINESS PERFORMANCE, ... In de meeste steden wordt BikeShare niet alleen voor een belangrijk deel ondersteund door de (lokale) overheid, maar speelt deze ook bij de exploitatie een belangrijke rol. Dat kan anders, dat kan beter. Voor verbetering dient BikeShare juist commercieel te worden geëxploiteerd. Maar voor verbetering is ook de (blijvende) betrokkenheid en enthousiasme van de (lokale) overheid van belang. Ook dat kan en moet beter. Meer weten? Neem contact op met Twinstone. 

Exploitatie - BikeShare Rotterdam Producten:

  • Onderzoek
  • Advies - Strategie
  • Business case ontwikkeling
  • Exploitatie
  • Partnering