Uitdaging & Aanpak >

Uitdaging

VERDER DENKEN IN FIETSMOBILITEIT, ... Maastricht Bereikbaar werkt aan slimme oplossingen die bijdragen aan het verbeteren en verduurzamen van de bereikbaarheid van Maastricht en Zuid-Limburg. Doel is een reistijdverbetering van 10% en een reductie van vertraagde ritten met 2.000. Twinstone werd betrokken voor een haalbaarheidsonderzoek naar Park&Bike (P+Fiets) en voor het opstellen van het Projectplan ter voorbereiding op de realisatie van Park&Bike. Een en ander in het kader van Beter Benutten 2, van het Ministerie van Milieu & Infrastructuur.

Aanpak

NIEUW, ... DE EXTRA WAARDE VAN KATALYSATOREN: In het kader van het haalbaarheidsonderzoek zijn de stakeholders en potentiele klanten van Park&Bike geïnventariseerd en geïnterviewd. Van daaruit is een eerste inschatting gemaakt van behoefte en kansen van Park&Bike. Het Projectplan geeft een degelijke uitwerking van de realisatieonderdelen. Nieuw is vanuit het Projectplan Katalysatoren zijn benoemd die het succes van Park&Bike kunnen versnellen. Deze Katalysatoren hebben grotendeels een innovatief karakter. Het Projectplan en het haalbaarheidsonderzoek worden ingezet in het kader van de aanvraag Beter Benutten 2.

Advies - Park&Bike Maastricht Producten:

  • Onderzoek
  • Advies - Strategie
  • Business Case ontwikkeling
  • Operationalisatie
  • Nieuw: Performance Katalysatoren