Uitdaging & Aanpak >

Uitdaging

WAAROM IS ER GEEN BIKESHARE IN NEDERLAND?, ... Nederland, ... 1963, ... het witte fietsenplan, het eerste BikeShare experiment. Hoewel het witte fietsenplan mislukte is BikeShare inmiddels actief in meer dan 500 steden. Waarom is er dan geen BikeShare of fietsdeelsysteem in Nederland? Wat missen we daarmee? ... In het kader van Beter Benutten nam Twinstone het initiatief om te onderzoeken wat we missen; wat zijn de Maatschappelijke Baten van een BikeShare systeem in Nederland. Het leidde tot een verrassend inzicht.

Aanpak

WAT ZIJN DE MAATSCHAPPELIJKE BATEN, ...Het onderzoek is gericht op Den Haag en agglomeratie, maar deels ook van toepassing op andere stedelijke gebieden. Twinstone heeft het onderzoeksteam versterkt met Ligtermoet & Partners. De Maatschappelijke Baten waren nog niet eerder in Nederland onderzocht,  de uitkomsten verrasten ook de onderzoekers. Meest van belang is dat ook in Nederland, met veel eigen fiets bezit, BikeShare veel Maatschappelijke Baten kan opleveren. De hoogte van deze baten is significant, ook in verhouding met de investerings & exploitatiekosten van BikeShare. Dit nieuwe inzicht levert een nieuwe bijdrage bij de afweging om BikeShare te starten.

Maatschappelijke Baten - BikeShare Producten:

  • Onderzoek
  • Analyse
  • Advies - Strategie
  • Business Case ontwikkeling