Uitdaging & Aanpak >

Uitdaging

MET Z'N ALLEN, ... Transitie naar ander energiegebruik heeft de betrokkenheid van iedereen nodig. Van jong tot oud, van klant tot bewoners, van leerling tot student, van directie tot medewerkers. Twinstone geeft WorkShops, Masterclasses en organiseert Events voor uiteenlopende groepen en op uiteenlopende niveaus. Hoe de groep ook is samengesteld, hoe de beginsituatie ook is, aan het einde is men meer enthousiast en meer betrokken. 

Aanpak

ENKELE VOORBEELDEN, ... We werken voor woningcorporaties, waar we zien dat het soms het meeste effect heeft om juist de kinderen (lagere school) te betrekken bij energiebesparing en gedragsverandering. Dat levert vaak de meest enthousiaste en meest bevlogen ambassadeurs op. Diezelfde woningcorporaties zien steeds vaker het belang om ook hun eigen medewerkers een WorkShop te geven. Mooi, want dan raakt de corporatie ook van binnenuit echt betrokken. Maar we komen ook bij bedrijven die zichzelf laten verrassen door een WorkShop of MasterClass en anders gaan kijken naar het bedrijf, de uitgangspositie en de kansen. Inspiratie door een WorkShop, Masterclass of Event? Bel ons. 

WorkShops & MasterClasses Producten:

  • WorkShops
  • MasterClasses
  • Events
  • CKB Service (Coach Klankbord Service)