Uitdaging & Aanpak >

Uitdaging

80% IN 2020, ... Dat is nog eens een uitdaging! In 2020 moeten 80% van alle woningen voorzien zijn van een Slimme Meter. Voorzien of geaccepteerd? Geaccepteerd of enthousiast gebruiker? Twinstone 'is van Bewoners & Gedrag', onze vertaling is dan ook dat 80% enthousiast gebruiker dient te zijn. Want de Slimme Meter is geen doel op zich, maar een middel om slimmer te wonen.

Aanpak

MAKKELIJKER, LEUKER, BETER, ... De inzet van de Slimme Meter heeft verschillende aanknopingspunten met de activiteiten van Twinstone. Met Communicatie (leuker en makkelijker), met BespaarProducten (beter), met SlimWonen (beoordelingen door bewoners onderling), met Gedrags & Renovatie projecten en nog veel meer ... Mooi dat we door Stedin werden uitgenodigd om een pilot te draaien met een 'andere' aanpak. Twinstone maakte een 'andere' handleiding, compleet met aanvullende mogelijkheden. Een pliot met uitstekende resultaten, op naar meer ... naar 80%.

Slimme Meter Producten:

  • Strategie Aanpak
  • Onderzoek
  • Conceptontwikkeling
  • CommunicatiePlan
  • Combi Bespaarproducten
  • Combi SlimWonen
  • Combi Gedrag
  • Combi Renovatie